Abonnementen
AbonnementenAantal bezoekenMaandHalf jaar1 jaar
TFM
1 x per week€ 45.00 p.m.
2 x per week€ 60.00 p.m.
TFM + Better Belly of circuittraining
1 x per week€ 60.00 p.m.€ 50.00 p.m.
2x per week€ 70.00 p.m.
TFM + better belly + circuittraining onbeperkt
€ 85.00 p.m.
TFM 2x per week + better belly of circuittraining
2x per week€ 80.00 p.m.€ 70.00 p.m.
Better Belly
onbeperkt€41.00 p.m.€34.00 p.m.
Circuit training
onbeperkt€50.00 p.m.€41.00 p.m.€34.00 p.m.
Better Belly + Circuit training
onbeperkt€70.00 p.m.€61.00 p.m.€54.00 p.m.
Combinatie aanbiedingen
10 x TFM + 10 x Better Belly + 10 x Circuittraining €190.00
10 xTFM + 10 x Better Belly of Circuit training€160.00
10 x Better Belly + 10 x Circuit training€108.50